Loading...

Kwestia odnośnie tego w jakich warunkach lepiej jest rejestrowac jednoosobową dzialalność gospodarczą a w jakich spółkę z o. o. może okazać się kwestią niejasną nawet dla doświadczonych przedsiebiorców. Postaramy się przedstawić nasza pozycję w tej kwestii - szczególnie w zakresie korzyści wynikających z jednej, jak i drugiej formy, a także możliwości prowadzenia działalności w oparciu o obie wymienione formy. 

Czym jest spółka a czym jednoosobowa działalność gospodarcza?

Pierwsze pytanie jakie się nasuwa - co jest czym, jakie są podstawowe różnice między spółką i jednoosobową działalnością gospodarczą. Każda działalność gospodarcza oznacza czyjąć odpowiedzialność. Jeśli mielibyśmy problem nakreślić w telegraficznym skrócie to można rzec, że sprawa z grubsza wygląda tak - jednoosobowa dziąlalność gospodarcza jest jakby informacją o tym, że dana osoba rozpoczęła działalność handlową czy produkcyjną pod swoim nazwiskiem. Do nazwiska dodana jest nazwa "firmy" ale w rzeczywistości ciężko mówić o firmie jako bycie niezależnym w przypadku takiej formy prowadzenia działalności. Jeżeli Jan Kowalski postanowił rozpocząć produkcję mebli to jego jednoosobowa działalność gospodarcza może np. nosić nazwę Meblix Jan Kowalski. "Firma" ta będzie funkcjonowała pod nipem Jana Kowalskiego - co istotne nip jest przecież unikalnym identyfikatorem. Taka jednoosobowa działalność gospodarcza będzie odpowiadała całym majątkiem Jana Kowalskiego, jego osobą - bowiem tu nie można mówić za bardzo o firmie jako takiej - to po prostu Jan Kowalski, prowadzący działalność. Jan Kowalski to osoba fizyczna.

Czym jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o. o. to osoba prawna - niezależny byt posiadający niejako własną tożsamość. Co istotne - generalnie właściciel spółki nie ponosi odpowiedzialności za jej działanie. Odpowiedzialność taką ponosi zarząd - wyjątkiem może być sytuacja, w której dojdzie do rażącego naruszenia przepisów i udowodnienia właścicielowi spółki, że miał on w tym udział.

Spółka odpowiada własnym majątkiem. Właściciel spółki generalnie nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej. Co istotne też, z takich szybkich wniosków na temat spółek - właściciel spółki nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy ze spółki tak po prostu - jakby mógł w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku spółki może otrzymać pieniądze np. w formie pensji - o ile faktycznie będzie zatrudniony, lub np. jeśli wystawi fakturę spółce - i faktura ta zostanie przez spółkę opłacona. Tu dochodzi do tak zwanego podwójnego opodatkowania - gdyż spółka uzyskując dochód zobligowana jest do uiszczenia podatków a następnie właściciel spółki musi zapłacić podatek od kwoty, jaką zarobił poprzez otrzymanie środków od spółki. Niekiedy warto wyobrazić sobie, że spółka jest jakby nowym, innym człowiekiem. 

Sprzedaż firmy a jednoosobowa działalność gospodarcza

Tak na dobrą sprawę zazwyczaj aby sprzedać działalność - należy ją przekształcić w spółkę z o. o. Tylko, że jeśli dokonamy tego na krótko przed sprzedażą działalności - spółka taka nie będzie miała dużej wartości - chodzi o czas, o wiarygodność. Spółka posiada swój majątek. Spółka może zatrudniać pracowników - np. w stosunku umowy o pracę, którzy pracują w jej ramach w oparciu o ustalone procedury. Spółka z o. o. to cały niezależny organizm. Kupując więc spółkę w ramach której działało konkretne przedsiębiorstwo - kupujemy wszystko - know-how, strukturę organizacyjną, przejmujemy bazy danych, majątek. 

Potencjał przedsiębiorstwa - potencjał spółki

Na wartość spółki wpływ mają zasadniczo trzy podstawowe parametry - wysokość przychodu, wysokość dochodu oraz wartość majątku. Najważniejszym czynnikiem jest wysokość dochodu. Oczywiście istnieją jeszcze inne czynniki, które determinują wartość spółki - np. jej okres istnienia, jej historia, jej potencjał w kontekście rozwoju i innowacyjności, branża w jakiej spółka działa, wartość marki. Na dobrą sprawę każda działalność gospodarcza jest marką. I tu dochodzimy do sedna. Sprzedając spółkę - o ile faktycznie mówimy o spółce w rozumieniu spółka = przedsiębiorstwo - nie sprzedajemy po prostu bytu, osoby prawnej. My sprzedajemy przywiązaną do niej markę.

Spółka a marka

Dochodzimy w tym miejscu do sedna. Po co wszystkie te rozważania na temat sprzedaży spółki? Przecież tworząc firmę niekoniecznie musimy myśleć o jej ewentualnym sprzedaniu. A jednak koncpecja sprzedaży prowadzonej działalności niekiedy się pojawia. Generalnie jednak bardziej chodziło mi o zobrazowanie pewnej sytuacji. Z jednej strony we współczesnym marketingu istnieje takie pojęcie jak strategia ekspercka - w telegraficznym skrócie zjawisko to polega na tym, że osoba (fizyczna) - człowiek promuje swoje nazwisko jako markę, to co robi wynika z wysokich kompetencji, doświadczenia. Osoba taka może dążyć do tego aby swoim postępowaniem uwiarygadniać swoją działalność. 

Jednak jest to pewna metoda. Strategia ekspercka. A jak jest w przypadku tworzenia marki? Marki czyli czego? No właśnie. Marka to niejako niezależny byt, z którym wiążą się pewne wartości. Marka to gwarancja odpowiedzialności - dlaczego? Każdy specjalista od marketingu odpowie - gdyż dobra marka, mierząca daleko nie pozwoli sobie na zaniedbania mogące godzić w jej dobre imię. Marka nie pozwoli sobie? Ale kim/czym jest marka? Marka to w końcu ludzie, którzy za nią stoją, którzy nią sterują. Ostatecznie jednak można uznać, że to właśnie połączenie marki i spółki z o.o. jest właśnie połączeniem właściwym. Oto bowiem niezależny byt prawny - jakim jest spółka - ma swoją nazwę, ma swoją strukturę, ma swój majątek, swoją historię i swoje cele - targety, perspektywę wzrostu. Pojęcie marki w ogromnym stopniu pokrywa się z pojęciem spółki. 

Gdy kupujemy buty - wybieramy jakiej są marki, bierzemy przy tym pod uwagę np. ile czasu dana marka istnieje na rynku, jaką ma historię, jakie ma cele, co komunikuje (tu w zasadzie ciężko mówić o świadomym odbiorze takich komunikatów - tylko wprawione osoby odbierają takie sygnały świadomie - większość społeczeństwa odbiera sprawną komunikację marki podświadomie).

Gdy wystawiamy fakturę z terminem płatności na pokaźną sumę - na spółkę z o.o. również badamy jej historię, to ile istnieje na rynku, czym się zajmuje, kto za nią stoi, itd. Chcemy dobrze zrozumieć, niejako upewnić się, że byt ten nie przestanie jutro istnieć. I znowu - dokładnie tak samo jest w przypadku marki. Kupując telewizor wierzymy, że producent nie przestanie istnieć za miesiąc - ogłaszając bankructwo - a tym samym stracimy wsparcie techniczne naszego produktu.

 

cdn. 

 

Leave a Comment